Otwieramy teren ogrodu od dnia 15 maja 2021r!

Mając na uwadze treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861) z dniem 15 maja 2021 roku teren ogrodu ROD Rakowiec w Warszawie zostaje otwarty dla gości z zastrzeżeniem wprowadzenia ograniczeń odpowiadających regulacjom wynikającym z prawa powszechnie obowiązującego ustanawiającego inne ograniczenia, nakazy i zakazy.

Zarząd ROD Rakowiec.