Szanowni Działkowcy!

Wszystkim Działkowcom, których Bliscy odeszli w ostatnim czasie, także w związku z przegraną walką z chorobą, w tym spowodowaną COVID-19, składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Zarząd ROD Rakowiec.