Lato seniora 2019 w ROD „Rakowiec”

Uprzejme informujemy o rozpoczęciu wczasów dla seniorów PKPS na terenie naszego Ogrodu.

Turnus będzie trwał dwa tygodnie – w terminie od 1 do 12 lipca 2019r. włącznie.

W czasie trwania turnusu jest możliwość zamówienia przez działkowców obiadu z wcześniejszym zgłoszeniem do godziny 10-ej w biurze Zarządu u przedstawiciela PKPS.

Zarząd ROD RAKOWIEC

ROD Rakowiec zatrudni osobę!

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd  ROD  RAKOWIEC  pilnie  zatrudni  osobę  do  sprzątania  za wynagrodzeniem.
Mile  widziani  są  użytkownicy  działek  w  tutejszym  ogrodzie.
Zgłoszenia chętnych do Gospodarza Ogrodu lub do Zarządu w terminach dyżurów w czwartki i niedziele.

 

                                                                                  Zarząd ROD RAKOWIEC

APEL DO DZIAŁKOWCÓW

APEL

DO DZIAŁKOWCÓW

Apelujemy do wszystkich działkowców o wnoszenie ustalonych przez Walne Zebranie opłat ogrodowych          

na konto bankowe ogrodu:

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A

94 2030 0045 1110 0000 0423 1590

 

Stosowanie powyższej zasady ograniczy kolejkę do kasy
i zwiększy czas przyjemnie spędzony na działce.

Z poważaniem
ZARZĄD ROD RAKOWIEC

(Podstawa prawna § 18 Regulaminu ROD i § 149 Statutu PZD)

WAŻNY KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT! 

W czerwcu, lipcu i sierpniu 2019r.w podanych niżej terminach na działkach odbędą się przeglądy układów pomiarowych (liczników energii elektrycznej)

DZIAŁKI nr 26,483–512,515–519 >1 i 2 czerwca godz.9-17

DZIAŁKI nr 1 – 49 >8 i 9 czerwca godz. 9 – 17

DZIAŁKInr 50 – 95a >15 i 16 czerwca godz. 9 – 17

DZIAŁKInr 96 – 143 >22 i 23 czerwca godz. 9 – 17

DZIAŁKI nr 144 – 179 >29 i 30 czerwca godz.9 – 17

DZIAŁKI nr 180 – 229a >6 i 7 lipca godz. 9 – 17

DZIAŁKI nr 230 – 275 >13 i 14 lipca godz. 9 – 17

DZIAŁKI nr 276–323,513,514 >20 i 21 lipca godz.9-17

DZIAŁKI nr 324 – 379 >27 i 28 lipca godz.9 – 17

DZIAŁKInr 380–435 i 459 >3 i 4 sierpnia godz. 9-17

DZIAŁKInr 436 – 482 >10 i 11 sierpnia godz. 9 – 17.

Obecność na działkach w w/w terminach przeglądu jest obowiązkowa (§ 74 ust.1 Regulaminu ROD)

Zarząd ROD RAKOWIEC

Wiosenny Przegląd Działek

UWAGA !

WIOSENNY PRZEGLĄD DZIAŁEK

odbędzie się w sobotę

8 czerwca 2019r.

 

(w razie ulewnego deszczu – w niedzielę, 9 czerwca)

od godziny 10.00

———————————————————————————————–

Należy uporządkować alejki,

przyciąć przerastające poza ogrodzenia gałęzie, pnącza

oraz być obecnym na działkach w czasie przeglądu.

Zarząd ROD RAKOWIEC

WESOŁEGO JAJKA

Drodzy Działkowicze,

Z okazji Świąt Wielkanoncych,  cały Zarząd ROD Rakowiec życzą smacznego śniadania świątecznego wśród najbliższych, mokrego i CIEPŁEGO dyngusa a na przyszły sezon udanych plonów, mało szpaków na drzewie, pięknych kwitnących krzewów i kwiatów na działce.

Alleluja!

SEGREGACJA ŚMIECI OD 1 MAJA 2019 ROKU

Na terenie ROD RAKOWIEC 
od 1 maja 2019 roku
obowiązywać będzie segregacja odpadów na:

ODPADY ZIELONE (tj. liście, skoszona trawa i rozdrobnione gałęzie)

Do tych odpadów nie wolno wrzucać 

  • kamieni,
  • popiołu,
  • ziemi.

ODPADY MIESZANEtj. odpady pozostałe)

Do tych odpadów nie wolno wrzucać:

  • sprzętów elektrycznych oraz elektronicznych,  
  • AGD, baterii i akumulatorów,
  • odpadów budowlanych i remontowych,
  • mebli,
  • leków, chemikaliów,
  • odpadów zielonych,
  • kamieni, ziemi.

Nieprzestrzeganie tych zasad grozi płaceniem mandatów nakładanych przez Straż Miejską na ogród, a w konsekwencji podniesieniem opłat śmieciowych ponoszonych przez działkowców.

 

Zarząd ROD RAKOWIEC

OPŁATY OGRODOWE 2019

DRODZY DZIAŁKOWICZE,

W dniu 30 marca 2019 r. Walne Zebranie członków PZD ROD „RAKOWIEC” uchwaliło wysokość opłat ogrodowych na ten rok oraz terminy ich wnoszenia.

Uchwalone opłaty obowiązują wszystkich użytkowników działek.

DO 31 MAJA

1) opłata za użytkowanie– 1,15 zł za m2 działki

(w tym opłata partycypacyjna na rzecz PZD – 0,08 zł/ m2)

2) składka członkowska– 6,00 zł. (od działki)

3) opłata wodna– 20,00 zł. (od działki)

4) zaliczka na wodę– 40,00 zł. (od działki)

5) opłata energetyczna– 12,00 zł. (od działki)

6) opłata śmieciowa za rok – 137 zł. ( od działki)

DO 31 PAŹDZIERNIKA

1) opłata za energię elektryczną(wg licznika) – 0,55 zł./kWh

2) opłata za zużytą wodę(wg wskazań licznika) – 3,89 zł./1m3

OPŁATY ZA OCHRONĘ

płatne kwartalnie po 61,00 zł.

= za I kwartał – do 15 lutego

= za II kwartał – do 15 maja

= za III kwartał – do 15 sierpnia

= za IV kwartał – do 15 listopada

Za zwłokę w uiszczaniu opłat naliczane są ustawowe odsetki

(§ 19 ust. 1 Regulaminu ROD)

Prosimy o wpłacanie w miarę możliwości na konto bankowe:

94 2030 0045 1110 0000 0423 1590

 

Nowy Zarząd ROD RAKOWIEC

drodzy działkowicze,
W dniu 30 marca 2019 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,
w wyniku którego  został wybrany nowy Zarząd ROD RAKOWIEC w składzie 9 osób i nowa Komisja Rewizyjna w składzie 5 osób.