Historia Ogrodu

Krótka Historia Ogrodu

KIEDY POWSTAŁ?

Ogród działkowy ROD „Rakowiec” powstał 40 lat po pierwszym ogrodzie w Polsce: Grudziądz 1887r. – Kąpiele Słoneczne i 25 lat po pierwszym warszawskim ogrodzie: przy ul. Odyńca – Obrońców Pokoju.

Jest obecnie drugim istniejącym z najstarszych ogrodów w Stolicy. Leży w mokotowskim klinie nawietrzającym Warszawę i zajmuje około 19 ha.

OGRÓD PODCZAS WOJNY

1939 – wojna hamuje rozwój Ogrodu i podnosi jego rangę jako żywiciela działkowców i ich rodzin,

1939-44 – Ogród pełni funkcję pomocniczą w akcjach oporu i konspiracji,

1944 – całkowita dewastacja Ogrodu podczas Powstania Warszawskiego.

ODRODZENIE OGRODU ZARAZ PO WOJNIE

1945 – żywiołowa odbudowa Ogrodu,

1949 – w Ogrodzie powstaje murowany budynek i magazyny. Wykonano szkielet sieci wodociągowej i doprowadzono energię elektryczną do budynków administracyjnych. Ogród otrzymuje nazwę Pracowniczy Ogród Działkowy „Rakowiec”

DZIAŁALNOŚĆ OGRODU OD ROKU 1971

Władze PZD i władze miejskie typują Ogród jako pokazowy i spełniający rolę reprezentacyjną. Ogród otrzymał dodatkowy teren od Miejskiego Przedsię- biorstwa Ogrodniczego i teren parkowy starodrzewia.

 

Następuje dobudowa świetlicy Domu Działkowca, remontowana jest część ogrodzenia oraz powstaje wiata magazynowa i nowa sieć wodociągowa.

DZIAŁALNOŚĆ OGRODU  Z POLSKIM KOMITETEM POMOCY SPOŁECZNEJ

1975 – rozpoczęcie wraz z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej organizacji wczasów dziennych dla emerytów i rencistów. Ogród otwiera swe bramy dla społeczności Warszawy. Więcej informacji na temat Lato dla Seniora można uzyskać na stronie „Lato Seniora”

od 2000 – Oddział Ochocki PKPS wraz ze swoimi podopiecznymi już corocznie gości w POD „Rakowiec”.

2005 – z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizują wczasy dla dzieci.

 

 

 

 

Dokładniejsza i obszerniejsza historia Ogrodu znajduje się pod tym linkiem.