Opłaty za rok 2022

DO 31 MAJA

1) opłata za użytkowanie – 1,15 zł za m2 działki

(w tym opłata partycypacyjna na rzecz PZD – 0,10 zł/m2)

2) składka członkowska – 6,00 zł (od działki)

3) opłata wodna – 20,00 zł (od działki)

4) opłata energetyczna – 12,00 zł (od działki)

5) opłata śmieciowa za rok – 170 zł ( od działki)

DO 31 PAŹDZIERNIKA

1) opłata za energię elektryczną (wg licznika) – 0,63 zł/kWh

2) opłata za zużytą wodę (wg licznika) – 3,89 zł/1m3

OPŁATY ZA OCHRONĘ

płatne kwartalnie

= za I kwartał 61 zł – do 15 lutego

= za II kwartał 87 zł – do 15 maja

= za III kwartał 86 zł – do 15 sierpnia

= za IV kwartał 86 zł – do 15 listopada

Za zwłokę w uiszczaniu opłat naliczane są ustawowe odsetki.

(§ 19 ust. 1 Regulaminu ROD)

Apelujemy do wszystkich działkowców o wnoszenie ustalonych przez Walne Zebranie opłat ogrodowych          

na konto bankowe ogrodu:

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A

94 2030 0045 1110 0000 0423 1590

Stosowanie powyższej zasady ograniczy kolejkę do kasy
i zwiększy czas przyjemnie spędzony na działce.

Z poważaniem
ZARZĄD ROD RAKOWIEC

(Podstawa prawna § 18 Regulaminu ROD i § 149 Statutu PZD)