Opłaty w 2023 roku

DO 31 MAJA

1. opłata za użytkowanie – 1,50 zł za m2 działki (w tym opłata partycypacyjna na rzecz PZD – 0,12 zł/m2)

2. składka członkowska – 6,00 zł (od działki)

3. opłata wodna – 5,00 zł (od działki)

4. opłata energetyczna – 1,00 zł (od działki)

5. opłata śmieciowa za rok – 190 zł ( od działki)

6. opłata za wymianę wodomierza – 100 zł (od działki)

DO 31 PAŹDZIERNIKA

1. opłata za energię elektryczną (wg licznika) – 1,02 zł/kWh

2. opłata za zużytą wodę (wg licznika) – 3,89 zł/1m3

OPŁATY ZA OCHRONĘ

wnoszone kwartalnie

1. za I kwartał 80 zł – do 15 kwietnia

2. za II kwartał 80 zł – do 15 maja

3. za III kwartał 80 zł – do 15 sierpnia

4. za IV kwartał 80 zł – do 15 listopada

Za zwłokę w uiszczaniu opłat naliczane są ustawowe odsetki.

(§ 19 ust. 1 Regulaminu ROD)

     

OPŁATY DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

Opłata ogrodowa obowiązująca nowych nabywców praw do działki w ROD RAKOWIEC w 2023 roku wynosi 2200 zł, w tym:

600 zł opłata wpisowa ustalona przez PZD OZM

1600 zł opłata inwestycyjna przyjęta przez Zarząd ROD RAKOWIEC (Z niniejszej opłaty na koszty ogrodu, na podstawie przepisów § 147 ust. 4 Statutu PZD zwolnieni są działkowcy nabywający prawo do działki od osoby bliskiej (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rod)

OPŁATY ZA ODŁĄCZENIE I PODŁĄCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. Opłata za odłączenie energii elektrycznej w związku z nieterminowym regulowaniem opłat za energię – 250 zł

2. Opłata za ponowne przyłączenie energii elektrycznej po opłaceniu zaległości – 250 zł

Apelujemy do wszystkich działkowców o wnoszenie powyższych opłat na konto bankowe ogrodu:

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A

94 2030 0045 1110 0000 0423 1590

Stosowanie powyższej zasady ograniczy kolejkę do kasy
i zwiększy czas przyjemnie spędzony na działce.

Z poważaniem
ZARZĄD ROD RAKOWIEC

(Podstawa prawna § 18 Regulaminu ROD i § 149 Statutu PZD)