Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd ROD Rakowiec w Warszawie informuje o utworzeniu na terenie ROD Rakowiec sektorów obejmujących następujące działki:

●sektor I – działki od numeru 1 do numeru 100,

●sektor II – działki od numeru 101 do numeru 200,

●sektor III – działki od numeru 201 do numeru 300,

●sektor IV – działki od numeru 301 do numeru 400,

●sektor V – działki od numeru 401 do numeru 519.

Informujemy, że w poniżej wskazanych terminach:

●sektor I – zebranie w dniu 23 października 2021r., sobota 

pierwszy termin: godzina 10:00

drugi termin: godzina 10:30

zakończenie zebrania: najpóźniej o godzinie 11:30;

●sektor II – zebranie w dniu 23 października 2021r., sobota 

pierwszy termin: godzina 12:00

drugi termin: godzina 12:30

zakończenie zebrania: najpóźniej o godzinie 13:30;

●sektor III – zebranie w dniu 23 października 2021r., sobota 

pierwszy termin: godzina 14:00

drugi termin: godzina 14:30

zakończenie zebrania: najpóźniej o godzinie 15:30;

●sektor IV – zebranie w dniu 24 października 2021r., niedziela 

pierwszy termin: godzina 10:00

drugi termin: godzina 10:30

zakończenie zebrania: najpóźniej o godzinie 11:30;

●sektor V – zebranie w dniu 24 października 2021r., niedziela 

pierwszy termin: godzina 12:00

drugi termin: godzina 12:30

zakończenie zebrania: najpóźniej o godzinie 13:30

odbędą się zebrania działkowców z poszczególnych sektorów w celu wyboru swoich przedstawicieli – delegatów na przygotowywaną przez Zarząd ROD Rakowiec Konferencję Delegatów.

Zachęcamy Państwa do udziału w zebraniach sektorów. Wybrani przez Państwa przedstawiciele na Konferencję Delegatów będą mogli w Państwa imieniu podejmować decyzje w sprawach istotnych dla Ogrodu oraz będą mogli zabrać głos w Państwa imieniu w ważnych i aktualnych sprawach Ogrodu, a także będą mogli w Państwa imieniu aktywnie uczestniczyć w ważnych sprawach Ogrodu. 

Zarząd ROD Rakowiec w Warszawie