Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd ROD Rakowiec w Warszawie informuje o utworzeniu na terenie ROD Rakowiec sektorów obejmujących następujące działki:

●sektor I – działki od numeru 1 do numeru 100,

●sektor II – działki od numeru 101 do numeru 200,

●sektor III – działki od numeru 201 do numeru 300,

●sektor IV – działki od numeru 301 do numeru 400,

●sektor V – działki od numeru 401 do numeru 519.

Informujemy, że w poniżej wskazanych terminach:

●sektor I – zebranie w dniu 23 października 2021r., sobota 

pierwszy termin: godzina 10:00

drugi termin: godzina 10:30

zakończenie zebrania: najpóźniej o godzinie 11:30;

●sektor II – zebranie w dniu 23 października 2021r., sobota 

pierwszy termin: godzina 12:00

drugi termin: godzina 12:30

zakończenie zebrania: najpóźniej o godzinie 13:30;

●sektor III – zebranie w dniu 23 października 2021r., sobota 

pierwszy termin: godzina 14:00

drugi termin: godzina 14:30

zakończenie zebrania: najpóźniej o godzinie 15:30;

●sektor IV – zebranie w dniu 24 października 2021r., niedziela 

pierwszy termin: godzina 10:00

drugi termin: godzina 10:30

zakończenie zebrania: najpóźniej o godzinie 11:30;

●sektor V – zebranie w dniu 24 października 2021r., niedziela 

pierwszy termin: godzina 12:00

drugi termin: godzina 12:30

zakończenie zebrania: najpóźniej o godzinie 13:30

odbędą się zebrania działkowców z poszczególnych sektorów w celu wyboru swoich przedstawicieli – delegatów na przygotowywaną przez Zarząd ROD Rakowiec Konferencję Delegatów.

Zachęcamy Państwa do udziału w zebraniach sektorów. Wybrani przez Państwa przedstawiciele na Konferencję Delegatów będą mogli w Państwa imieniu podejmować decyzje w sprawach istotnych dla Ogrodu oraz będą mogli zabrać głos w Państwa imieniu w ważnych i aktualnych sprawach Ogrodu, a także będą mogli w Państwa imieniu aktywnie uczestniczyć w ważnych sprawach Ogrodu. 

Zarząd ROD Rakowiec w Warszawie

Otwieramy teren ogrodu od dnia 15 maja 2021r!

Mając na uwadze treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861) z dniem 15 maja 2021 roku teren ogrodu ROD Rakowiec w Warszawie zostaje otwarty dla gości z zastrzeżeniem wprowadzenia ograniczeń odpowiadających regulacjom wynikającym z prawa powszechnie obowiązującego ustanawiającego inne ograniczenia, nakazy i zakazy.

Zarząd ROD Rakowiec.

Szanowni Działkowcy!

Wszystkim Działkowcom, których Bliscy odeszli w ostatnim czasie, także w związku z przegraną walką z chorobą, w tym spowodowaną COVID-19, składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Zarząd ROD Rakowiec.

Komunikat dotyczący opłat.

Szanowni Działkowcy,

w ostatnim roku nastąpił istotny wzrost opłat za odbiór odpadów komunalnych, którego wpływ dla ROD Rakowiec ujawnił się już w drugim półroczu 2020 roku. W związku z tym, na podstawie przeprowadzonych kalkulacji, stawka opłat za odbiór odpadów w roku 2021 wzrośnie do 250PLN za działkę za rok.

Jednocześnie Zarząd ROD apeluje do wszystkich Działkowców o jeszcze większą dyscyplinę w zakresie segregacji odpadów i o zachowania proekologiczne w tym wykorzystanie kompostowników.

Zarząd ROD Rakowiec