Uwaga na złodziei!

W związku z pojawiającymi się przypadkami kradzieży na działkach prosimy o pilnowanie cennych rzeczy i zwrócenie uwagi na podejrzane zachowanie wśród osób spacerujących.

O kradzieżach została poinformowana Policja i zostaną zwiększone liczby patroli w okolicy Ogrodu.

Dbajmy o jeże!

Jeże są sprzymierzeńcami działkowców. Obok dżdżownic zjadają m.in. gryzonie, ślimaki, drutowce, pędraki, szereg innych owadów szkodliwych, a także różne pajęczaki. Uwielbiają zjadać oseski myszy polnych, nornic, karczowników, dzięki czemu te wyrządzają mniej szkód w ogrodach. Chociaż są objęte częściową ochroną gatunkową, masowo giną na drogach, a ich miejsca bytowania niszczone są chociażby podczas wypalania traw.
Dlatego jeśli na naszą działkę zawitały jeże, zadbajmy o ich bezpieczeństwo.
• Gdy mamy psa, zróbmy wszystko, by nie stanowił on zagrożenia dla mniejszego od niego jeża.
• Uważajmy na jeże podczas używania koszarki i podkaszarki – dotyczy to szczególnie miejsc, w których mogły założyć gniazda.
• Zrezygnujmy w naszym ogrodzie ze stosowania chemii – może być śmiertelnie groźna dla jeży, chociaż są one odporne na jad żmii.
• Jeśli nasze oczko wodne ma w niektórych miejscach strome brzegi – postawmy tak barierki i płotki, by jeże nie wpadły do wody.
• Nie usuwajmy wszystkich spadających z drzew liści, by jeże miały materiał do budowania gniazda.

Konkurs krajowy „Najpiękniejsza Działka Roku 2022”

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 263/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2022”.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym zrzeszonym w PZD.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłoszenie udziału następuje poprzez złożenie:

 1. Wypełnionego i podpisanego „Formularz zgłoszenia do Konkursu Krajowego Konkursu „Najpiękniejsza Działka Roku 2022”.
 2. Dokumentacji fotograficznej opisanej zgodnie z wykazem ujętym w formularzu.
 3. Podpisanego przez uczestnika konkursu ”Oświadczenia uczestnika Krajowego Konkursu Najpiękniejsza Działka Roku  2022”.

Zgłoszenia przesyłać należy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres e-mail: konkurskz.dzialka@pzd.pl

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 31 lipca 2022 r. 

Krajowy Zarząd PZD na podstawie oceny i wniosków Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę jego laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie  w terminie do 16 sierpnia 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Krajowych Dni Działkowca 2022 opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku „działkowiec”, wydawnictwach związkowych oraz w mediach społecznościowych i na stronie internetowej PZD.

Krajowy Zarząd PZD zdecydował, że nagrodami w konkursie będą:

1)    I miejsce  –  nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł;

2)    II miejsce –  nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

3)    III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

4)    Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.

Oprócz nagród pieniężnych, osoby nagrodzone miejscem I-III otrzymają puchary konkursowe, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy konkursowe i roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.

Zdjęcia nagrodzonych działek zostaną opublikowane na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Załączniki:

 1. Uchwała Krajowego Zarządu PZD nr 263/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza działka Roku 2022”.
 2. Regulamin konkursu.
 3. Formularz zgłoszeniowy.
 4. Oświadczenie uczestnika konkursu.

Konkurs krajowy „Warzywnik Roku 2022”

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 264/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Warzywnik Roku 2022”.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym należącym do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłoszenie udziału następuje poprzez złożenie:

 1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu  „Warzywnik Roku 2022”
 2. Dokumentację fotograficzną opisaną zgodnie z wykazem ujętym w formularzu, utrwaloną na nośniku cyfrowym oraz w formie kolorowego wydruku.
 3. Podpisane (czytelnie) „Oświadczenie uczestnika Konkursu Krajowego „Warzywnik Roku 2022”.

Zgłoszenia przesyłać należy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na specjalny adres e-mail: warzywnikroku@pzd.pl

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 30 września 2022 r. 

Krajowy Zarząd PZD na podstawie oceny zgłoszeń konkursowych dokonanych przez Komisję Konkursową, dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę jego laureatów oraz osób wyróżnionych w terminie do 31 października 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku „działkowiec”, wydawnictwach związkowych oraz w mediach społecznościowych i na stronie internetowej PZD.

Krajowy Zarząd PZD zdecydował, że nagrodami w konkursie będą:

a)            I miejsce  –  nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

b)           II miejsce –  nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

c)            III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1 500 zł;

d)           Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.

Oprócz nagród pieniężnych, osoby nagrodzone miejscem I-III otrzymają puchary konkursowe, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy konkursowe i roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.

Zdjęcia nagrodzonych działek zostaną opublikowane na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Załączniki:

 1. Uchwała Krajowego Zarządu PZD nr 264/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Warzywnik Roku 2022”.
 2. Regulamin konkursu.
 3. Formularz zgłoszeniowy.
 4. Oświadczenie uczestnika konkursu.