Dotacje dla mieszkańców na budowę urządzeń do zatrzymania wód opadowych i roztopowych

Przypominamy, że do 31 marca ze środków budżetu m.st. Warszawy można się ubiegać o dotację na realizację inwestycji na terenie m.st. Warszawy polegającej na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem https://warszawa19115.pl/-/dotacje-dla-mieszkancow-na-budowe-urzadzen-do-zatrzymania-wod-opadowych-i-roztopowych-

429 wniosków z uwagami do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla okolic naszego ogrodu

Miło nam poinformować, że w dniu 13 marca 2023 r. Zarząd ROD Rakowiec w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawa złożył 429 wniosków zebranych od Działkowców. Zarząd ROD Rakowiec złożył ponadto oddzielny wniosek z uwagami do szkodliwego dla naszego ogrodu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (prawo miejscowe). Mając nadzieję, że wspólnie uda nam się zatrzymać niekorzystne zmiany, dziękujemy wszystkim osobom, które wypełniły i podpisały wnioski.