Komunikat Zarządu Komisarycznego ROD Rakowiec

Szanowni Działkowcy,
poniżej tekst Krajowego Zarządu PZD.
Zarząd Komisaryczny ROD Rakowiec
Na stronie internetowej Krajowej Rady PZD (www.pzd.pl) umieszczone zostało stanowisko Krajowego Zarządu w sprawie zagrożeń dla istnienia ROD. Natomiast na stronie OZ PZD Mazowieckiego jest komunikat w sprawie opracowywania przez Urząd Miasta Warszawy projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (http://bit.ly/2GJepiQ).
Na terenach, obecnych ogrodów działkowych, planowane jest m.in. urządzenie publicznych parków, skwerów, placów zabaw itp. Rodzi się więc pytanie, jak przyszłość czeka warszawskie ROD? Jeżeli nie znajdzie się dla nich miejsce w Studium ich dalsze istnienie stanie pod znakiem zapytania.
Co możesz zrobić, aby ogrody w Warszawie dalej istniały:
1. Wypełnij ankietę online http://studium.geoankieta.pl
2. Złóż wniosek o pozostawienie ogrodów w aktualnej lokalizacji, na dotychczasowych zasadach funkcjonowania ze wskazaniem tego terenu jako zieleni działkowej,  listownie do Prezydenta m.st. Warszawy na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem „Wniosek do Studium”.
Mamy czas tylko do 9 stycznia 2019 r.
Prosimy o udostępnienie tego maila, jak największej liczbie działkowców.
Prosimy też o udostępnianie na FB ogrodów posta z FB Polskiego Związku Działkowców (http://bit.ly/2CCo4n7)
Krajowy Zarząd PZD

Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Państwu, chwil wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna świąteczna atmosfera.
Wielu budujących myśli, energii potrzebnej
do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów
oraz wspaniałego 2019 Nowego Roku,
obfitującego w pasmo sukcesów!

ŻYCZY ZARZĄD KOMISARYCZNY

Zmiana Zarządu ROD „Rakowiec”

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD informuję, że obecnie działa Zarząd Komisaryczny w ROD „Rakowiec” – pobierz informację

Skład Zarządu Komisarycznego:

  1. Zdzisław Grela – Prezes Zarządu Komisarycznego ROD „Rakowiec”
  2. Zofia Busz – Wiceprezes Zarządu Komisarycznego ROD „Rakowiec”
  3. Grażyna Kwiatkowska – Skarbnik Zarządu Komisarycznego ROD „Rakowiec”

 

UWAGA! Zakręcamy wodę na zimię


W dniach 18-19 października w ogrodzie będzie zamykana woda.

Po tym terminie prosimy o otworzenie kranów na działkach w celu spuszczenia wody z działkowych instalacji.

Radzimy też wykręcić krany na zimę, aby zabezpieczyć się przed ich kradzieżą.

Pozdrawiamy – Zarząd ROD Rakowiec

 

Wiosenny Piknik 26 – 27 maja

Serdecznie zapraszamy na Wiosenny Piknik, który odbędzie się 26 – 27 maja od godziny 10.00.

Będą jak zawsze pyszna kiełbaska, kiermasz roślin. Okazja by się spotkać, porozmawiać, pośmiać się wspólnie:)

Zapraszamy! My będziemy na pewno!:

 

WIOSENNY PRZEGLĄD DZIAŁEK

UWAGA!

ZBLIŻA SIĘ WIOSENYY PRZEGLĄD DZIAŁEK

Przegląd działek odbędzie się w sobotę 2 czerwca od godziny 10.00
(w razie ulewnego deszczu – w niedzielę, 3 czerwca)

W związku z tym, prosimy o uporządkowanie alejek, przycięcie przerastających poza ogrodzeniem gałęzi, pnączy oraz o obecność na działkach w czasie przeglądu.

Ponadto, informujemy, iż zaczynamy oceniać działki zgodnie z nowymi zasadami. Nowe zasady można przeczytać TUTAJ.

OSTRZEŻENIE!

DRODZY DZIAŁKOWICZE!

Ostatnio w ogrodzie pojawiają się nieproszeni goście:

  • Złodziej, który „odwiedza” działki w czasie, kiedy obecni są ich użytkownicy. Kradnie torebki, portfele itp.
  • Naciągacze, proponujący swoje usługi, np. jakieś naprawy, budowę altanki itp. Biorą zaliczki i znikają….

W ZWIĄZKU Z TYM, PROSIMY

1. Zamykajcie na klucz furtki, drzwi domków, kiedy jesteście zajęci pracą na działce.

2. Nie zatrudniajcie na działkach przypadkowych ludzi. Mogą być niebezpieczni.

3. Jeśli zauważycie jakieś podejrzane zachowania, zgłaszajcie to zaraz ochronie (tel. 606 949 880).

Awaria sieci telefonicznej

Drodzy Działkowicze,

Z przykrością informujemy, że od pewnego czasu nie działa u nas w biurze telefon. Powód to zerwana sieć telefoniczna w okolicy naszego Ogrodu.  Czekamy na naprawę. Za utrudnienia najmocniej przepraszamy.

Dodatkowo informujemy, że Kasa od początku kwietnia czynna jest także w czwartki.

Zarząd.

Walne Zebranie 21 kwietnia 2018

Zarząd ROD „Rakowiec” w Warszawie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2018 r. (sobota) w Ośrodku Sportu i Rekreacji dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7 A w Warszawie (I piętro, duża sala konferencyjna).

Początek obrad w I terminie o godz. 1000, w II terminie o godz. 1030

Uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu (§ 61 ust. 2 Statutu PZD).

Przypominamy, że

  • Zgodnie z § 56 ust. 2 Statutu PZD prawo do udziału w Walnym Zebraniu mają wyłącznie członkowie PZD.
  • Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości (może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności) oraz legitymację członkowską PZD, będącą mandatem do głosowania.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej będą dostępne do wglądu w biurze ogrodu 15 kwietnia 2018 r.
w godzinach 11.00 – 14.00.

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2017 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 rok.

8. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 r. wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.

9. Projekt planu pracy na 2018 rok.

10. Projekt preliminarza finansowego na rok 2018.

11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

12. Dyskusja.

13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 r.

14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego w 2017 r.

15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 r.

16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia, w tym:

– opłaty przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD (opłata za 1m2),

– opłaty energetycznej,

– opłaty wodnej,

– opłaty za ochronę.

17. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu

18. Uchwalenie planu pracy na 2018 r.

19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 r.

20. Sprawy różne.

21. Zakończenie obrad.

_____________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o regulowanie uchwalonych przez walne zebranie opłat ogrodowych do 31 maja 2018 r.

Należności za ochronę – kwartalnie (luty, maj, sierpień, listopad) lub raz na pół roku albo jednorazowo za rok.

Opłat za energię elektryczną i wodę wg liczników do 31 października.

Nr konta bankowego: 94 2030 0045 1110 0000 0423 1590

Wesołego Jajka!

Drodzy Działkowicze,

Z okazji Świąt Wielkanoncych,  cały Zarząd ROD Rakowiec życzą smacznego śniadania świątecznego wśród najbliższych, mokrego i CIEPŁEGO dyngusa a na przyszły sezon udanych plonów, mało szpaków na drzewie, pięknych kwitnących krzewów i kwiatów na działce.

Alleluja!