Otwieramy teren ogrodu od dnia 15 maja 2021r!

Mając na uwadze treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861) z dniem 15 maja 2021 roku teren ogrodu ROD Rakowiec w Warszawie zostaje otwarty dla gości z zastrzeżeniem wprowadzenia ograniczeń odpowiadających regulacjom wynikającym z prawa powszechnie obowiązującego ustanawiającego inne ograniczenia, nakazy i zakazy.

Zarząd ROD Rakowiec.

Szanowni Działkowcy!

Wszystkim Działkowcom, których Bliscy odeszli w ostatnim czasie, także w związku z przegraną walką z chorobą, w tym spowodowaną COVID-19, składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Zarząd ROD Rakowiec.

Komunikat dotyczący opłat.

Szanowni Działkowcy,

w ostatnim roku nastąpił istotny wzrost opłat za odbiór odpadów komunalnych, którego wpływ dla ROD Rakowiec ujawnił się już w drugim półroczu 2020 roku. W związku z tym, na podstawie przeprowadzonych kalkulacji, stawka opłat za odbiór odpadów w roku 2021 wzrośnie do 250PLN za działkę za rok.

Jednocześnie Zarząd ROD apeluje do wszystkich Działkowców o jeszcze większą dyscyplinę w zakresie segregacji odpadów i o zachowania proekologiczne w tym wykorzystanie kompostowników.

Zarząd ROD Rakowiec

UWAGA WODA

od dnia 21 kwietnia 2021 roku (środa)

będzie sukcesywnie włączana woda do instalacji ogrodowej. Prosimy o uzupełnienie kranów na działkach oraz ich zakręcenie. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin włączenia może ulec zmianie.

Zarząd ROD.