Spotkanie działkowców!

W związku z niekorzystnymi zmianami oraz odrzuceniem wszystkich uwag krytycznych działkowców, Zarządu ROD Rakowiec oraz okolicznych mieszkańców do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego m.in. terenu naszego Ogrodu na wniosek grupy działkowców zapraszamy Państwa na nieformalne spotkanie w rzeczonej sprawie, które odbędzie się 4 czerwca br. o godzinie 10.30 w Domu Działkowca. Na spotkaniu zostanie omówiona możliwość wpisania ROD Rakowiec do rejestru zabytków. Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Działkowcy!

W BIP UM Warszawa ukazał się wykaz uwag, które zostały zgłoszone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego m.in. terenu naszego Ogrodu. Większość uwag zgłoszonych przez nas (Działkowców, Zarząd Rod i Okręg Mazowiecki PZD) nie została przyjęta. Wykaz jest bardzo obszerny, liczy 3722 strony. Do przeczytania pod linkiem:

https://bip.warszawa.pl/dokumenty/informacje/AM/mpzp/Zwirki_Wigury_uwagi_calosc_17052023_bez_recenzji_i_adresow_podpis.pdf

Zarząd ROD Rakowiec

Wiosenny przegląd działek ROD Rakowiec

W sobotę 13 maja 2023 r. został przeprowadzony wiosenny przegląd działek w ROD Rakowiec. Wyniki przeglądu zostaną przekazane do wiadomości działkowców bezpośrednio po podliczeniu i opracowaniu ustaleń komisji ze wszystkich rejonów. Informację zamieścimy na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ogrodu.     

Przeprowadzane w okresie wiosennym i jesiennym przeglądy nie tylko mobilizują działkowców do dbania o roślinność uprawianą na działce, jej wygląd i estetykę, ale również są podstawą do zwrócenia uwagi tym działkowcom, którzy działkę zaniedbali albo użytkują ją niezgodnie z ustawą i Regulaminem.

Liczymy, że mimo pandemii wyniki przeglądu będą pozytywne dla większości działkowców.

Urlop

Zarząd ROD Rakowiec informuje, że w dniach od 15 do 30 czerwca w związku z okresem urlopowym kasa będzie nieczynna. Wszelkich rozliczeń prosimy dokonywać drogą elektroniczną.