Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Informacja o rozliczeniu wpłat od działkowców na ochronę za 2021 rok:
134 298,00 faktury ochrona
127 368,00 wpłaty planowane od działkowców w 2021 roku
115 566,90 wpłaty od działkowców z 2021 roku
8 242,17 zaległe wpłaty od działkowców z 2020 roku
4819,68 stan rozliczenia konta ochrona na dzień 31.12 2021