Wiosenny przegląd działek ROD Rakowiec

W sobotę 13 maja 2023 r. został przeprowadzony wiosenny przegląd działek w ROD Rakowiec. Wyniki przeglądu zostaną przekazane do wiadomości działkowców bezpośrednio po podliczeniu i opracowaniu ustaleń komisji ze wszystkich rejonów. Informację zamieścimy na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ogrodu.     

Przeprowadzane w okresie wiosennym i jesiennym przeglądy nie tylko mobilizują działkowców do dbania o roślinność uprawianą na działce, jej wygląd i estetykę, ale również są podstawą do zwrócenia uwagi tym działkowcom, którzy działkę zaniedbali albo użytkują ją niezgodnie z ustawą i Regulaminem.

Liczymy, że mimo pandemii wyniki przeglądu będą pozytywne dla większości działkowców.