Wiosenny przegląd działek ROD Rakowiec 13 maja 2023 r.

                   

Cieszymy się, że mimo pandemii, wielu Działkowców uprawia i dba o swoje działki w sposób godny naśladowania. Ogród może poszczycić się 199 pięknymi, wzorowo prowadzonymi działkami. Wśród nich jest 66 działek, które zdobyły najwyższą notę 16 punktów przyznanych przez Komisje oceniające nasze działki. Komisje uznały, że kolejne 209 działek mieści się w kategorii działek zadbanych. Daje to łącznie 408 działek wzorowych i zadbanych na terenie ROD „Rakowiec”. Wydaje się zatem, że nasz Ogród jest prawie doskonały, ale jak mówią „prawie czyni różnicę”, więc nie możemy pominąć tych działek, które są zaniedbane lub sprawiają wrażenie opuszczonych, a tych jest aż 89. W trakcie wiosennego przeglądu nie były również oceniane działki, które są w reorganizacji oraz te, które w ciągu ostatnich miesięcy zmieniły użytkownika. Do działkowców, którzy zaniedbali swoje działki zostały wysłane pisma wzywające do uporządkowania użytkowanych działek zgodnie z wymogami Statutu PZD oraz Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

W trosce o ROD „Rakowiec” chcielibyśmy, żeby Państwo dbali o swoje działki tak, aby zachwycały swoją bioróżnorodnością, pięknem i estetyką. Zmobilizujmy się więc wszyscy do pracy w naszych „małych ogrodach” i czerpmy z tego radość, dumę i satysfakcję, a kolejny, jesienny przegląd, będzie okazją do weryfikacji otrzymanej oceny.

Wyniki przeglądu

Działki wzorowe z najwyższą liczbą punktów, tj. 16 (66 działek)

1, 2, 10, 11, 13, 18, 22, 28, 44, 46, 49, 50, 52, 69, 70, 86, 89, 90, 99, 110, 113, 124, 128, 140, 148, 163, 168, 169, 203, 208, 239, 262, 269, 286, 290, 296, 297, 300, 301, 314, 338, 353, 354, 358, 364, 367, 371, 382, 387, 401,406, 412, 424, 429, 430, 445, 447, 451, 455, 469, 491, 495, 497, 505, 506, 507.

Działki wzorowe – 13-15 punktów – (133 działek)

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 43, 45, 48, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 66, 67, 71, 72, 74, 76, 77, 81, 82, 87, 93, 95a, 97, 100, 101, 104, 105, 106, 112, 116, 120, 125, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 138, 139, 143, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 170, 174, 176, 177, 178, 180, 181, 192, 194, 202, 216, 229a, 256, 272, 276, 279, 280, 282, 298, 299, 305, 306, 313, 318, 320, 321, 328, 330, 331, 333, 337, 340, 341, 342, 346, 347, 348, 355, 356, 360, 449, 470, 476, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 492, 493, 494, 496, 499, 501, 502, 503, 504, 509, 510, 511, 513, 514, 515, 518.

Działki zadbane – 8–12 punktów – (209 działek)

15, 19, 21, 36, 39, 40, 42, 54, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 73, 78, 80, 83, 84, 85, 91, 94, 95, 96, 98, 102, 103, 107, 108, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 126, 127, 132, 134, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 164, 171, 172, 173, 183, 184, 186, 187, 190, 191, 193, 195, 197, 201, 204, 205, 206, 207, 213, 215,  217, 221, 224, 225, 226, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 240, 241, 242, 243, 245, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259,260, 261, 265, 267, 270, 271, 277, 278, 281, 284, 285, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 302, 303, 304, 307, 309, 310, 311, 312, 316, 317, 319, 322, 323, 325, 326, 327, 332, 334, 336, 339, 343, 345, 349, 350, 351, 352, 357, 359, 361, 362, 363, 366, 368, 369, 370, 372, 374, 375, 376, 337, 383, 385, 388, 391, 392, 393, 397, 398, 399, 402, 405, 407, 408, 413, 416, 417, 419, 421, 425, 426, 428, 432, 433, 435, 436, 438, 439, 441, 443, 448, 450, 452, 453, 454, 458, 459, 466, 471, 474, 475, 477, 498, 500, 508, 516, 517.

Działki zaniedbane – 4–7 punktów – (39 działek)

29, 37, 47, 88, 111, 188, 198, 200, 208, 210, 211, 212, 218, 219, 220, 223, 227, 230, 237, 246, 251, 263, 264, 266, 273, 274, 275, 289, 315, 373, 379, 380, 381, 404, 411, 456, 464, 467, 490.

Działki opuszczone lub w reorganizacji – (50 działek)

23, 92, 122, 179, 185, 189, 196, 199, 222, 228, 231, 244, 268, 295, 329, 335, 344, 365, 378, 384, 389, 390, 394, 395, 396, 400, 409, 410, 415, 420, 423, 427, 431, 437, 440, 442, 444, 457, 462, 463, 463, 468, 472, 478, 479, 481, 480, 482, 512, 519.

Urlop

Zarząd ROD Rakowiec informuje, że w dniach od 15 do 30 czerwca w związku z okresem urlopowym kasa będzie nieczynna. Wszelkich rozliczeń prosimy dokonywać drogą elektroniczną.

Uwaga!

Dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolicy naszego ogrodu

  1. Zostało zwołane posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na dzień 12 czerwca 2023r. godz. 17.00 w zdalnym trybie obradowania przy użyciu aplikacji Cisco Webex Meetings.
  2. Aby dołączyć do zdalnych obrad Komisji proszę użyć następującego numeru: 2741 822 0196, ewentualnie skorzystać z https://umwarszawa.webex.com/meet/radamokotow WAŻNE: Osoby, które chcą uczestniczyć w zdalnych obradach Komisji, muszą skontaktować się z ktwarowski@um.warszawa.pl w celu wypełnienia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
  3. Na 13 czerwca 2023 r. prawdopodobnie zostanie zwołana Sesja Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy godz. 16.00. Zwyczajowo odbywa się stacjonarnie, w Centrum Kultury „Łowicka” przy ul. Łowickiej 21.

Na sesji ma być zatwierdzana opinia Komisji Ładu Przestrzennego Dzielnicy Mokotów w sprawie mpzp okolicy naszego ogrodu.

Zapraszamy do wzięcia udziały w dyskusji w dniu 12 i 13 czerwca. Wyraźmy nasze zdanie Państwu Radnym o przedstawionym projekcie mpzp.