Uwaga!

Dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolicy naszego ogrodu

  1. Zostało zwołane posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na dzień 12 czerwca 2023r. godz. 17.00 w zdalnym trybie obradowania przy użyciu aplikacji Cisco Webex Meetings.
  2. Aby dołączyć do zdalnych obrad Komisji proszę użyć następującego numeru: 2741 822 0196, ewentualnie skorzystać z https://umwarszawa.webex.com/meet/radamokotow WAŻNE: Osoby, które chcą uczestniczyć w zdalnych obradach Komisji, muszą skontaktować się z ktwarowski@um.warszawa.pl w celu wypełnienia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
  3. Na 13 czerwca 2023 r. prawdopodobnie zostanie zwołana Sesja Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy godz. 16.00. Zwyczajowo odbywa się stacjonarnie, w Centrum Kultury „Łowicka” przy ul. Łowickiej 21.

Na sesji ma być zatwierdzana opinia Komisji Ładu Przestrzennego Dzielnicy Mokotów w sprawie mpzp okolicy naszego ogrodu.

Zapraszamy do wzięcia udziały w dyskusji w dniu 12 i 13 czerwca. Wyraźmy nasze zdanie Państwu Radnym o przedstawionym projekcie mpzp.