Odcięcie liczników elektrycznych

W związku z nierozliczeniem energii elektrycznej za rok 2022 Zarząd ROD „Rakowiec” od poniedziałku, tj. 16 października 2023 r. rozpoczyna odcinanie liczników elektrycznych na działkach:

54, 179, 204, 220, 244, 373, 396, 402, 404, 461, 465, 506, 517.

Jednocześnie informujemy, że Działkowiec za odcięcie licznika zgodnie z Uchwałą Konferencji Delegatów zobligowany jest uiścić opłatę w wysokości 250 zł, za przyłączenie energii elektrycznej zobligowany jest wnieść opłatę również w wysokości 250 zł. Przypominamy, że każdy działkowiec zobowiązany jest dostarczyć informację o stanie licznika na dzień 31 października bieżącego roku.

OŚWIADCZENIE

Zarząd ROD RAKOWIEC oświadcza, że osoba przedstawiająca się jako Jacek Kwiatkowski i występująca w mediach jako przedstawiciel ROD Rakowiec nie jest i nigdy nie była upoważniona przez Zarząd ROD Rakowiec do występowania w imieniu ROD Rakowiec. 

Osoba wyżej wymieniona nie figuruje na liście działkowców w ROD Rakowiec.

Zarząd ROD Rakowiec