Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Wszystkim Działkowcom z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku chcielibyśmy przekazać najserdeczniejsze życzenia zdrowia, rodzinnego ciepła i nadziei. Oby ten świąteczny czas obfitował w chwile pełne serdeczności i radości, zaś Rok 2024 był dla nas łaskawszy, przynosząc spokój i wytchnienie. Zarząd ROD Rakowiec.

Szanowni Działkowcy

W dniu 7 października 2023 r. odbył się kolejny przegląd działek w Naszym Ogrodzie. Wracamy do dobrej tradycji oceniania naszych działek dwa razy w roku – wiosną i jesienią.
Uzyskanie pozytywnej oceny jest pożądane przez każdego użytkownika działki, ale jest to również podstawa, by wskazać tych działkowców, którzy z różnych względów zaniedbali swoje obowiązki co wywołuje dużo emocji związanych z ogłoszeniem wyników przeglądu.
Komisje oceniały działki w ROD w podziale na pięć rejonów według nowych kryteriów, które uwzględniają m.in. różnorodność nasadzeń. Przyjęto również zasadę, że nie będą oceniane działki, które w okresie dwóch lat przed przeglądem zmieniły użytkownika. W sumie użytkownicy zmienili się na 46 działkach.
Po wiosennym przeglądzie do działkowców, których działki zostały uznane za opuszczone lub zaniedbane zostały wysłane pisma z wezwaniem do uporządkowania działek do 30 września 2023 r.
Wielu działkowców pozytywnie odpowiedziało na wezwanie i uporządkowało działki, natomiast jest jeszcze duża liczba działek, które nie zdobyły zadowalających wyników.
W tej sytuacji do działkowców, których działki po raz kolejny zostały ocenione najniżej, czyli zaliczone zostały do działek opuszczonych (26 działek) Zarząd wyśle pismo z ostatecznym wezwaniem do uporządkowania działki wraz z informacją, że wobec tych osób zostanie wszczęta procedura wypowiedzenia umowy dzierżawy działki, o ile przy następnym przeglądzie działka nie uzyska oceny pozytywnej.
Podobne pismo (z zapowiedzią wypowiedzenia umowy dzierżawy) skierowane zostanie do działkowców, których działki nie zostały ocenione z uwagi m.in. na wysokie nasadzenia uniemożliwiające ocenę działki czy pozostawieniu działki w stanie sprzecznym z przepisami o porządku o grodowym.
Mamy nadzieję, że następne przeglądy spowodują, że ROD Rakowiec znowu stanie się jednym z najpiękniejszych Ogrodów Działkowych w Warszawie.

Prosimy o zapoznanie się z oceną Państwa działek.

Wyniki  jesiennego przeglądu  działek

ROD Rakowiec

7 października 2023 r.

Numery działek wyróżniających sięz maksymalną ilością 16 pkt

2, 88, 90, 95a, 105, 110, 113, 116, 120, 124,127, 138, 148, 166, 168, 169, 178, 216, 261, 262, 300, 314, 341, 354, 371, 398, 401,424, 447, 476, 479.

Numery działek wzorowych – 12-15 pkt

1, 6, 10, 11, 13, 14, 18, 27, 28, 31, 33, 46, 49,  51, 53, 57, 60, 69, 70, 71, 75, 77, 78, 81, 83, 87, 89, 93, 97, 99, 101, 104, 106, 107, 111, 112, 114, 115, 125, 129,130, 131, 133, 135, 143, 140, 155, 163, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 192, 201, 202, 203, 208, 215, 229, 236, 238, 239, 241, 252, 254, 255, 258, 265, 269, 271, 272, 286, 384, 405, 406, 407, 410, 412, 414, 422, 425, 426, 428, 430, 432, 433, 435, 445, 446, 449, 451, 455, 458, 470, 471, 474, 477, 486,  488, 494,  497.

Numery działek zadbanych -9-11 pkt

3, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 76, 79, 80, 84, 85, 92, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 108, 109, 117, 118, 119, 121, 126, 132, 134, 136, 137, 142, 144, 145, 147, 149, 151, 153, 154, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 174, 175, 181, 191, 195, 197, 204, 205, 206, 207, 209, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 225, 226, 229a, 232, 235, 240, 242, 243, 245, 247, 248, 249, 250, 257, 259, 264, 270, 274, 276, 279, 282, 287, 290, 291, 293, 297, 298, 301, 304, 306, 307, 309, 312, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 325, 327, 328, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 345, 346, 347, 348, 351, 352, 353, 355, 356, 358, 362, 363, 364, 367, 374, 375, 377, 382, 387, 391,393, 399, 411, 416, 435, 436, 438, 439, 441, 448, 450, 452, 459, 469, 475, 483, 484, 485, 487, 489, 491, 492, 493, 495, 496, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 515, 516, 517, 518, 519.

Numery działek zaniedbanych – 5-8 pkt

39, 123, 139, 146, 156,159, 160, 179, 182, 183, 184,190, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 210, 211, 212, 227, 231, 233, 234, 237, 246, 260, 263, 266, 267, 268, 275, 277, 280,281, 283, 284, 285, 289, 292, 294, 295, 296, 302, 303, 305, 308, 310, 313, 321, 323, 326, 329, 330, 331, 332,335, 343, 344, 349, 350, 357, 359, 360, 361, 366, 369, 370, 372, 373, 378, 379, 380, 381, 385, 389, 390, 392, 394, 397, 402, 409, 421, 423, 431, 443, 453, 456, 460, 466, 500, 513, 514.

Numery działek opuszczonych – 0-4 pkt

36, 122, 185, 214, 228, 244, 395, 396, 400, 415, 417, 419, 420, 427, 434, 442, 444, 457, 462, 463, 467, 468, 473, 478, 480, 482.

Numery działek nieocenianych ze względu na zmianę działkowca w okresie ostatnich 2 lat

Rejon I : 12, 21, 35, 58, 61, 68, 498,

Rejon II: 74, 82, 86, 91, 128, 141, 150, 152, 157, 167,

Rejon III: 180, 186, 187, 188, 189, 224, 230, 251, 256, 273,

Rejon IV:  288, 299, 311, 324, 365, 368, 376,

Rejon V: 386, 388, 404, 408, 413, 418, 429, 437, 454, 461, 464, 472.

Numery działek nieocenianych z innych przyczyn

16, 17, 17a, 47, 103, 222, 278, 383, 403, 440, 465.

UWAGA, WODA

W dniu 24 i 25 października 2023 r. będzie wyłączana woda w instalacji ogrodowej. Po tym terminie należy spuścić wodę z instalacji działkowej (odkręcić krany). W celu zabezpieczenia przed kradzieżą warto też na zimę wykręcić krany. W przypadku przymrozków woda zostanie wyłączona wcześniej.

Zarząd ROD.