OPŁATY OGRODOWE 2019

DRODZY DZIAŁKOWICZE,

W dniu 30 marca 2019 r. Walne Zebranie członków PZD ROD „RAKOWIEC” uchwaliło wysokość opłat ogrodowych na ten rok oraz terminy ich wnoszenia.

Uchwalone opłaty obowiązują wszystkich użytkowników działek.

DO 31 MAJA

1) opłata za użytkowanie– 1,15 zł za m2 działki

(w tym opłata partycypacyjna na rzecz PZD – 0,08 zł/ m2)

2) składka członkowska– 6,00 zł. (od działki)

3) opłata wodna– 20,00 zł. (od działki)

4) zaliczka na wodę– 40,00 zł. (od działki)

5) opłata energetyczna– 12,00 zł. (od działki)

6) opłata śmieciowa za rok – 137 zł. ( od działki)

DO 31 PAŹDZIERNIKA

1) opłata za energię elektryczną(wg licznika) – 0,55 zł./kWh

2) opłata za zużytą wodę(wg wskazań licznika) – 3,89 zł./1m3

OPŁATY ZA OCHRONĘ

płatne kwartalnie po 61,00 zł.

= za I kwartał – do 15 lutego

= za II kwartał – do 15 maja

= za III kwartał – do 15 sierpnia

= za IV kwartał – do 15 listopada

Za zwłokę w uiszczaniu opłat naliczane są ustawowe odsetki

(§ 19 ust. 1 Regulaminu ROD)

Prosimy o wpłacanie w miarę możliwości na konto bankowe:

94 2030 0045 1110 0000 0423 1590

 

Nowy Zarząd ROD RAKOWIEC

drodzy działkowicze,
W dniu 30 marca 2019 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,
w wyniku którego  został wybrany nowy Zarząd ROD RAKOWIEC w składzie 9 osób i nowa Komisja Rewizyjna w składzie 5 osób.

Maja w R.O.D „Rakowiec”

Z okazji 90-lecia ogrodu 23 maja gościła u nas, w ROD Rakowiec w Warszawie, Maja Popielarska ze swoim programem „Maja w Ogrodzie” emitowanym w TVN.

Wcześniej zostały przez jej ekipę wybrane 4 działki. Są to działki różnie zagospodarowane, a ich użytkownicy to osoby  w różnym wieku. Ma to być program cykliczny, pokazujący m.in. jak działki, cały ogród zmieniają się w ciągu roku.

Pierwsza wizyta „Mai w ogrodzie” zaczęła się od rozmowy o ROD Rakowiec, prowadzonej i filmowanej na spacerze po naszej zabytkowej Alei Brzozowej. Rozmawiałyśmy o historii ogrodu, o jego problemach na przestrzeni tych 90 lat, o kolejnych zakusach na jego istnienie, z których na szczęście ogród wychodził obronną ręką.

Maja Popielarską pytała też o to, jak zmieniały się przez te lata działki – nie tylko ich wygląd i zagospodarowanie, ale również ich użytkownicy, wśród których jest coraz więcej ludzi młodych, rodzin z dziećmi.

Rozmawiałyśmy  o ekologicznym znaczeniu ogrodu dla całego jego otoczenia, o roli, jaką pełni ogród nie dla działkowców, także dla ludzi z okolicznych osiedli, że od lat jest otwarty dla wszystkich. Przez cały rok, od rana do wieczora. Maja pytała o pomniki przyrody znajdujące się w ogrodzie (jest kilkanaście zarejestrowanych wiekowych pojedynczych drzew i krzewów ozdobnych oraz cała Aleja Brzozowa), o Mokotowskie Towarzystwo Zachowania Klina Nawietrzającego Warszawę,  które przed laty utworzyła grupa działkowców z naszego ogrodu.

Później ekipa telewizyjna udała się na wybrane wcześniej działki, gdzie rozmawiała z ich użytkownikami – o tym, czym jest dla nich działka, jak spędzają na niej czas.

Wizyta programu „Maja w ogrodzie” trwała od dziewiątej rano do godzin popołudniowych.