Lato seniora 2019 w ROD „Rakowiec”

Uprzejme informujemy o rozpoczęciu wczasów dla seniorów PKPS na terenie naszego Ogrodu.

Turnus będzie trwał dwa tygodnie – w terminie od 1 do 12 lipca 2019r. włącznie.

W czasie trwania turnusu jest możliwość zamówienia przez działkowców obiadu z wcześniejszym zgłoszeniem do godziny 10-ej w biurze Zarządu u przedstawiciela PKPS.

Zarząd ROD RAKOWIEC

APEL DO DZIAŁKOWCÓW

APEL

DO DZIAŁKOWCÓW

Apelujemy do wszystkich działkowców o wnoszenie ustalonych przez Walne Zebranie opłat ogrodowych          

na konto bankowe ogrodu:

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A

94 2030 0045 1110 0000 0423 1590

 

Stosowanie powyższej zasady ograniczy kolejkę do kasy
i zwiększy czas przyjemnie spędzony na działce.

Z poważaniem
ZARZĄD ROD RAKOWIEC

(Podstawa prawna § 18 Regulaminu ROD i § 149 Statutu PZD)

WAŻNY KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT! 

W czerwcu, lipcu i sierpniu 2019r.w podanych niżej terminach na działkach odbędą się przeglądy układów pomiarowych (liczników energii elektrycznej)

DZIAŁKI nr 26,483–512,515–519 >1 i 2 czerwca godz.9-17

DZIAŁKI nr 1 – 49 >8 i 9 czerwca godz. 9 – 17

DZIAŁKInr 50 – 95a >15 i 16 czerwca godz. 9 – 17

DZIAŁKInr 96 – 143 >22 i 23 czerwca godz. 9 – 17

DZIAŁKI nr 144 – 179 >29 i 30 czerwca godz.9 – 17

DZIAŁKI nr 180 – 229a >6 i 7 lipca godz. 9 – 17

DZIAŁKI nr 230 – 275 >13 i 14 lipca godz. 9 – 17

DZIAŁKI nr 276–323,513,514 >20 i 21 lipca godz.9-17

DZIAŁKI nr 324 – 379 >27 i 28 lipca godz.9 – 17

DZIAŁKInr 380–435 i 459 >3 i 4 sierpnia godz. 9-17

DZIAŁKInr 436 – 482 >10 i 11 sierpnia godz. 9 – 17.

Obecność na działkach w w/w terminach przeglądu jest obowiązkowa (§ 74 ust.1 Regulaminu ROD)

Zarząd ROD RAKOWIEC

Wiosenny Przegląd Działek

UWAGA !

WIOSENNY PRZEGLĄD DZIAŁEK

odbędzie się w sobotę

8 czerwca 2019r.

 

(w razie ulewnego deszczu – w niedzielę, 9 czerwca)

od godziny 10.00

———————————————————————————————–

Należy uporządkować alejki,

przyciąć przerastające poza ogrodzenia gałęzie, pnącza

oraz być obecnym na działkach w czasie przeglądu.

Zarząd ROD RAKOWIEC