Komunikat w sprawie terminu zapłaty za prąd i wodę

Zarząd ROD Rakowiec w Warszawie zawiadamia, że został przedłużony termin zapłaty za wodę i prąd do dnia 8 grudnia 2020 roku. Informacje o wysokości opłat można uzyskać telefonicznie w czasie niedzielnych dyżurów, pod numerem telefonu (22) 849-02-83 w godzinach 11:00 – 14:00.

Ponadto do dnia 8 grudnia 2020 roku informacje w sprawie opłat można uzyskać dodatkowo w czwartki w godzinach 11:00 – 13:00 również pod powyższym numerem telefonu.

Komunikat

W dniach 27, 28, 29 października 2020 roku odbędzie się planowe zamknięcie wody na terenie ROD Rakowiec oraz odczyt stanu liczników.

Po tym terminie prosimy o otworzenie kranów (lub ich zdemontowanie) celem zabezpieczenia instalacji przed wysadzeniem mrozowym.