SEGREGACJA ŚMIECI OD 1 MAJA 2019 ROKU

Na terenie ROD RAKOWIEC 
od 1 maja 2019 roku
obowiązywać będzie segregacja odpadów na:

ODPADY ZIELONE (tj. liście, skoszona trawa i rozdrobnione gałęzie)

Do tych odpadów nie wolno wrzucać 

  • kamieni,
  • popiołu,
  • ziemi.

ODPADY MIESZANEtj. odpady pozostałe)

Do tych odpadów nie wolno wrzucać:

  • sprzętów elektrycznych oraz elektronicznych,  
  • AGD, baterii i akumulatorów,
  • odpadów budowlanych i remontowych,
  • mebli,
  • leków, chemikaliów,
  • odpadów zielonych,
  • kamieni, ziemi.

Nieprzestrzeganie tych zasad grozi płaceniem mandatów nakładanych przez Straż Miejską na ogród, a w konsekwencji podniesieniem opłat śmieciowych ponoszonych przez działkowców.

 

Zarząd ROD RAKOWIEC

OPŁATY OGRODOWE 2019

DRODZY DZIAŁKOWICZE,

W dniu 30 marca 2019 r. Walne Zebranie członków PZD ROD „RAKOWIEC” uchwaliło wysokość opłat ogrodowych na ten rok oraz terminy ich wnoszenia.

Uchwalone opłaty obowiązują wszystkich użytkowników działek.

DO 31 MAJA

1) opłata za użytkowanie– 1,15 zł za m2 działki

(w tym opłata partycypacyjna na rzecz PZD – 0,08 zł/ m2)

2) składka członkowska– 6,00 zł. (od działki)

3) opłata wodna– 20,00 zł. (od działki)

4) zaliczka na wodę– 40,00 zł. (od działki)

5) opłata energetyczna– 12,00 zł. (od działki)

6) opłata śmieciowa za rok – 137 zł. ( od działki)

DO 31 PAŹDZIERNIKA

1) opłata za energię elektryczną(wg licznika) – 0,55 zł./kWh

2) opłata za zużytą wodę(wg wskazań licznika) – 3,89 zł./1m3

OPŁATY ZA OCHRONĘ

płatne kwartalnie po 61,00 zł.

= za I kwartał – do 15 lutego

= za II kwartał – do 15 maja

= za III kwartał – do 15 sierpnia

= za IV kwartał – do 15 listopada

Za zwłokę w uiszczaniu opłat naliczane są ustawowe odsetki

(§ 19 ust. 1 Regulaminu ROD)

Prosimy o wpłacanie w miarę możliwości na konto bankowe:

94 2030 0045 1110 0000 0423 1590

 

Nowy Zarząd ROD RAKOWIEC

drodzy działkowicze,
W dniu 30 marca 2019 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,
w wyniku którego  został wybrany nowy Zarząd ROD RAKOWIEC w składzie 9 osób i nowa Komisja Rewizyjna w składzie 5 osób.