Opłaty za rok 2019

DO 31 MAJA

1) opłata za użytkowanie– 1,15 zł za m2 działki

(w tym opłata partycypacyjna na rzecz PZD – 0,08 zł/ m2)

2) składka członkowska– 6,00 zł. (od działki)

3) opłata wodna– 20,00 zł. (od działki)

4) zaliczka na wodę– 40,00 zł. (od działki)

5) opłata energetyczna– 12,00 zł. (od działki)

6) opłata śmieciowa za rok – 137 zł. ( od działki)

DO 31 PAŹDZIERNIKA

1) opłata za energię elektryczną(wg licznika) – 0,55 zł./kWh

2) opłata za zużytą wodę(wg wskazań licznika) – 3,89 zł./1m3

OPŁATY ZA OCHRONĘ

płatne kwartalnie po 61,00 zł.

= za I kwartał – do 15 lutego

= za II kwartał – do 15 maja

= za III kwartał – do 15 sierpnia

= za IV kwartał – do 15 listopada

Za zwłokę w uiszczaniu opłat naliczane są ustawowe odsetki

(§ 19 ust. 1 Regulaminu ROD)

Prosimy o wpłacanie w miarę możliwości na konto bankowe:

94 2030 0045 1110 0000 0423 1590