Opłaty za rok 2016

Zarząd ROD „Rakowiec” przypomina, że termin wnoszenia opłat ogrodowych na pokrycie kosztów funkcjonowania Ogrodu, za wodę jak również za elektryczność za 2016 rok, niestety już upłynął. 

Wnoszenie opłat ogrodowych jest obowiązkiem ustawowym – art. 33 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2014.,poz. 40 ze zmianami).

Uprzejmie prosimy wszystkich zalegających z opłatami o ich wnoszenie do kasy Ogrodu lub przesłać na konto.

Dyżury kasy oraz dane bankowe można zobaczyć na stronie Kontakt jak i na dole strony.