Zarząd

Informujemy, że w ROD „Rakowiec” obecnie działa Zarząd Komisaryczny – skan dokumentu Okręgowego Zarządu PZD

 

 

 

 

Skład Zarządu Komisarycznego:

  1. Zdzisław Grela – Prezes Zarządu Komisarycznego ROD „Rakowiec”
  2. Zofia Busz – Wiceprezes Zarządu Komisarycznego ROD „Rakowiec”
  3. Grażyna Kwiatkowska – Skarbnik Zarządu Komisarycznego ROD „Rakowiec”