Opłaty za rok 2017

DO 31 MAJA

opłata za użytkowanie – 1,15 PLN za m2 działki ( w tym opłata partycypacyjna na rzecz PZD -0,07PLN/m2)

składka członkowska – 6.00 PLN (od działki)

opłata wodna – 20,00 PLN (od działki)

zaliczkę za wodę – 60,00 PLN (od działki)

opłata energetyczna – 12,00 PLN (od działki)

DO 31 PAŹDZIERNIKA

opłata za  energię elektryczną (wg licznika) – 0,55 PLN/kWh

opłata za zużytą wodę (wg licznika) – 4,54/1m3

OPŁATY ZA OCHRONĘ

 

płatne kwartalnie po 61,00 PLN

  • za I kwartał – do 15 lutego
  • za II kwartał – do 15 maja
  • za III kwartał – do 15 sierpnia
  • za IV kwartał – do 15 listopada

 

Za zwłokę w uiszczeniu opłat naliczane są ustawowe odsetki

(według paragrafu 9 ust.1 pkt 5 Regulaminu ROD)

Prosimy o wpłacanie w miarę możliwości na konto bankowe

94 2030 0045 1110 0000 0423 1590