Lato seniora 2019 w ROD „Rakowiec”

Uprzejme informujemy o rozpoczęciu wczasów dla seniorów PKPS na terenie naszego Ogrodu.

Turnus będzie trwał dwa tygodnie – w terminie od 1 do 12 lipca 2019r. włącznie.

W czasie trwania turnusu jest możliwość zamówienia przez działkowców obiadu z wcześniejszym zgłoszeniem do godziny 10-ej w biurze Zarządu u przedstawiciela PKPS.

Zarząd ROD RAKOWIEC