Nowy Zarząd ROD RAKOWIEC

drodzy działkowicze,
W dniu 30 marca 2019 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,
w wyniku którego  został wybrany nowy Zarząd ROD RAKOWIEC w składzie 9 osób i nowa Komisja Rewizyjna w składzie 5 osób.