Komunikat Zarządu Komisarycznego ROD Rakowiec

Szanowni Działkowcy,
poniżej tekst Krajowego Zarządu PZD.
Zarząd Komisaryczny ROD Rakowiec
Na stronie internetowej Krajowej Rady PZD (www.pzd.pl) umieszczone zostało stanowisko Krajowego Zarządu w sprawie zagrożeń dla istnienia ROD. Natomiast na stronie OZ PZD Mazowieckiego jest komunikat w sprawie opracowywania przez Urząd Miasta Warszawy projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (http://bit.ly/2GJepiQ).
Na terenach, obecnych ogrodów działkowych, planowane jest m.in. urządzenie publicznych parków, skwerów, placów zabaw itp. Rodzi się więc pytanie, jak przyszłość czeka warszawskie ROD? Jeżeli nie znajdzie się dla nich miejsce w Studium ich dalsze istnienie stanie pod znakiem zapytania.
Co możesz zrobić, aby ogrody w Warszawie dalej istniały:
1. Wypełnij ankietę online http://studium.geoankieta.pl
2. Złóż wniosek o pozostawienie ogrodów w aktualnej lokalizacji, na dotychczasowych zasadach funkcjonowania ze wskazaniem tego terenu jako zieleni działkowej,  listownie do Prezydenta m.st. Warszawy na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem „Wniosek do Studium”.
Mamy czas tylko do 9 stycznia 2019 r.
Prosimy o udostępnienie tego maila, jak największej liczbie działkowców.
Prosimy też o udostępnianie na FB ogrodów posta z FB Polskiego Związku Działkowców (http://bit.ly/2CCo4n7)
Krajowy Zarząd PZD