Zmiana Zarządu ROD „Rakowiec”

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD informuję, że obecnie działa Zarząd Komisaryczny w ROD „Rakowiec” – pobierz informację

Skład Zarządu Komisarycznego:

  1. Zdzisław Grela – Prezes Zarządu Komisarycznego ROD „Rakowiec”
  2. Zofia Busz – Wiceprezes Zarządu Komisarycznego ROD „Rakowiec”
  3. Grażyna Kwiatkowska – Skarbnik Zarządu Komisarycznego ROD „Rakowiec”