Odcięcie liczników elektrycznych

W związku z nierozliczeniem energii elektrycznej Zarząd ROD „Rakowiec” od czwartku, tj. 14 września 2023 r. rozpoczyna odcinanie liczników elektrycznych na działkach:

14, 15, 17, 45, 54, 84, 97, 171, 179, 204, 220, 233, 244, 302, 361, 373, 396, 402, 404, 461, 465, 468, 474, 475, 478, 490, 493, 506, 512, 515, 517, 518.

Jednocześnie informujemy, że Działkowiec za odcięcie licznika zgodnie z Uchwałą Konferencji Delegatów zobligowany jest uiścić opłatę w wysokości 250 zł, za przyłączenie energii elektrycznej zobligowany jest wnieść opłatę również w wysokości 250 zł. Przypominamy, że każdy działkowiec zobowiązany jest dostarczyć informację o stanie licznika na dzień 31 października bieżącego roku.